Waar staan wij voor

To make the world a better place!

Over onsMeer dan sport, ook belangrijke functie in de wijk

Bij CHOKU doen we meer dan sport, meer dan ons richten op de sportieve prestaties van onze leden. Bij CHOKU nemen we ook onze positie in de wijk zeer serieus. We weten als geen ander dat sport een brug kan slaan in onze (multiculturele) samenleving. We begrijpen heel goed dat er verschillende culturen zijn, en zijn van mening dat al deze culturen een plek moeten hebben binnen onze wijk en binnen onze stichting.

Ondersteuning aan buurtbewoners

CHOKU ondersteunt ook scholen, geeft bijles, helpt bij het zoeken naar woonruimte of werk. We doen er alles aan om die mensen die het nodig hebben vooruit te helpen. Een mooie bevestiging van ons werk hebben wij in 2009 ontvangen. CHOKU kon toen de Zaanse Vrijwilligersprijs in ontvangst nemen. In 2014 kreeg oprichter Ivan Nikolov een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor Choku.Ook sporten als je de vergoeding niet kunt betalen

Bij CHOKU kan je altijd terecht om te sporten. Kan je geen vergoeding opbrengen voor de sport dan helpen wij je bij het zoeken naar een oplossing. Bij CHOKU beginnen we altijd met “ja dat kan” en daarna kijken we wel verder. Sport biedt onbetwist mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en talenten op uiteenlopende vlakken. Op het fysieke vlak (topsport), organisatorisch en sociaal (als vrijwilliger) en op het mentale of pedagogische vlak (als trainer of coach).

Sociale cohesie verbeteren en veel meer….

Behalve dat sport kan dienen als opstap voor het ontdekken van eigen talent, is het ook karaktervormend. Sport is op de eerste plaats een wedstrijd met jezelf. CHOKU probeert een middel te zijn om de sociale cohesie in haar wijk te verbeteren, minderheden te integreren en om overgewicht tegen te gaan. De gedachte dat samen sporten contacten kan opleveren tussen verschillende bevolkingsgroepen is bij CHOKU dagelijkse praktijk.

Choku staat voor veilig vrijwilligersklimaat

Choku is mede initiatiefnemer van het Zaanse initiatief ‘In Veilige Handen’:
  • Voor iedere vrijwilliger bij ons wordt een VOG aangevraagd
  • Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
  • Er zijn heldere regels over de omgang tussen leiding en deelnemers, vastgelegd in een gedragscode
  • Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld
  • Choku besteedt regelmatig, minstens jaarlijks, aandacht aan het onderwerp met alle geledingen binnen de club (leden, begeleiders, vertrouwenspersoon en ouders)

Ervaringsverhalen

Het laatste nieuws

Mis het niet. Het laatste nieuws!

Voor meer informatie

Neem contact op met Ralf van Eerden of Patrick van Hees
Patrick van Hees
Patrick van Hees

Secretaris

Mobiel: 06-29593777
E-mail: pvanhees@summerhill.nl

Ralf van der Eerden
Ralf van der Eerden

Voorzitter

Mobiel: 06-51234236
E-mail:  ralf.van.der.eerden@friss.eu